รูปแบบศาลพระภูมิต่างๆ

ศาลพระภูมิน้องมาลัย

ศาลพระภูมิขนาดเล็กจาน 70*70 cm ศาลพระภูมิน้องมาลัยทางร้านจะมีลายให้เลือก 3 ลายคือ เสามังกร เสาลายไทย เสาบัว ราคา 5000 บาท พร้อมโต๊ะวางของไหว้

ศาลพระภูมิมาลัย

ศาลพระภูมิขนาดเล็กจาน75*75 cm ศาลพระภูมิมาลัยจะมีเสาให้เลือก 3 ลาย คือ ลายมังกร ลายไทยI ลายไทยII ราคา 5500 พร้อมโต๊ะวางของไหว้

ศาลพระภูมิพี่มาลัย

ศาลพระภูมิขนาดจาน 90*90 cm ศาลพระภูมิพี่มาลัยจะมีเสาให้เลือก 3 ลาย คือ ลายมังกร ลายนางฟ้า ลายไทย ลายพญานาค ราคา 8500 บาท พร้อมโต๊ะวางของไหว้

ศาลพระภูมิขนาดกลาง ลพบุรีเล็ก

ศาลพระภูมิขนาดกลางจาน 90*90 cm หรือ 100*100 cm ศาลพระภูมิรุ่นนี้ มีเสาให้เลือก 5 ลายด้วยกันคือ ลายเอราวัณ ลายพญานาค ลายบัว  ลายเทวดา ลายมังกร ราคา9500 พร้อมโต๊ะวางของไหว้

ศาลพระภูมิขนาดกลาง วิมานหงษ์

ศาลพระภูมิขนาดกลางจาน 100*100 cm ศาลวิมานหงษ์จะมีเสาเหมือนกับศาลลพบุรีเล็ก คือลายเอราวัณ ลายพญานาค ลายบัว  ลายเทวดา ลายมังกร ราคา 9500 บาทพร้อมโต๊ะวางของ 

ศาลพระภูมิขนาดใหญ่ วิมานมังกร

ศาลพระภูมิขนาดกลางจาน 120*120 cm ศาลพระภูมิวิมานมังกรท่านสามารถเลือกเสาได้หลายแบบ ราคาจะลดหลั่นกันไป เสามังกรใหญ่จาน120*120cm  ราคา 18900 บาท เสาลายนางฟ้า 17900 บาท เสาเปียทรงราคา 18900 บาท

ศาลพระภูมิขนาดใหญ่ ลพบุรีกลาง

ศาลพระภูมิขนาดกลางจาน 120*120 cm ศาลลพบุรีกลาง ท่านสามารถเลือกเสาได้หลายแบบเช่น เสาพญานาคกลาง เสานางฟ้า เสามังกรใหญ่ เสาเปีย

ศาลพระภูมิขนาดใหญ่ ศาลาลอยเล็ก

ศาลพระภูมิขนาดใหญ่จาน 120*120 cm รุ่นนี้ตัวเรือนจะมี 2 แบบ คือแบบช่อฟ้าและแบบใบระกา เสาเลือกได้คือเสาพญานาคกลาง เสานางฟ้า เสาเปีย เสามังกรใหญ่

ศาลพระภูมิขนาดใหญ่ ศาลาลอยกลาง

ศาลพระภูมิขนาดใหญ่จาน 120*120 cm รุ่นนี้เป็นรุ่นที่แตกต่างจากรุ่นก่อนอย่างชัดเจนเสาที่ใช้จะเป็นเสาพญานาคใหญ่ แต่ก็สามารถใส่กับเสาเปียและเสามังกรใหญ่ได้เช่นกัน

ศาลพระภูมิขนาดใหญ่ ลพบุรีกลาง 3 ชั้น

ศาลพระภูมิขนาดใหญ่จาน 125*125  cm

ศาลพระภูมิขนาดใหญ่ เบญจ 3 ชั้น

ศาลพระภูมิขนาดใหญ่จาน 125*125  cm

ศาลพระภูมิขนาดใหญ่ ลพบุรีใหญ่

ศาลพระภูมิขนาดใหญ่จาน 148*148 cm

ศาลพระภูมิขนาดใหญ่ เบญจ4ชั้น

ศาลพระภูมิขนาดใหญ่ จาน 148*148 cm

ศาลพระภูมิขนาดใหญ่ พระปรางค์ 3 ยอด

ศาลพระภูมิขนาดใหญ่ จาน 198*198 cm

ศาลพระภูมิขนาดใหญ่ เบญจ5ชั้นใหญ่

ศาลพระภูมิขนาดใหญ่ จาน 198*198 cm