ศาลเจ้าที่ หรือ ศาลตายาย

ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย จิ๋ว

 

ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย เล็ก

ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย เล็ก 2 ชั้น

ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย ปั้นหยาเล็ก

ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย เรือนขุนแผนเล็ก

ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย แฝดเล็ก

ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย แฝดกลาง

ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย เรือนขุนแผนกลาง

ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย โสนน้อยเรือนงาม

ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย ใหญ่ 2 ชั้น

ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย แฝดใหญ่

ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย เรือนขุนแผนใหญ่

ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย แฝดจัมโบ L

ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย แฝดจัมโบXL

ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย เรือนเศรษฐีเล็ก

ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย เรือนเศรษฐีใหญ่