225997

แผนที่ร้าน

จุดสังเกตุง่ายๆ ของร้านศาลพระภูมิทรัพย์มณีสุขคือ ร้านจะตั้งอยู่แยกไฟแดงพอดี ถ้าท่านขับรถเร็วจะเลย