qr code-M ร้านทรัพย์มณีสุข

การตั้งศาลพระภูมิที่ถูกต้อง เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้าน กิจการก้าวหน้า

การตั้งศาลพระภูมิ

การตั้งศาลพระภูมิ หลักการและแนวทางในสำคัญการตั้งศาล

การตั้งศาลพระภูมิ จะมีหลักการบางหลักการที่ต้องปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด ซึ่งการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่จะต้องพิจารณราดังนี้

1.ท่านจะต้องทำแท่นวางศาลพระภูมิเจ้าที่แยกกับพื้นบ้านของท่านอย่างชัดเจนไม่มีส่วนเชื่อมต่อกัน

2.ถ้าบริเวณบ้านของท่านไม่มีพื้นที่เพียงพอ สามารถอนุโลมให้ขึ้นไปตั้งที่ดาดฟ้าของบ้านได้

3.ท่านต้องเลือกบริเวณในการตั้งให้ไม่โดนเงาของบ้านทับ

4.ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ไม่สมควรตั้งไกล้กับห้องน้ำหรือตั้งตรงปะทะกับห้องน้ำเด็ดขาด

5.เว้นระยะจากบ้านกับตัวศาลให้พอสมควรไม่ติดกัน

6.ศาลพระภูมิห้ามตั้งติดกับรั้วหรือกำแพงถ้าเป็นไปได้อย่าต่ำกว่า 1 เมตร

7.แท่นศาลให้สูงกว่าพื้นให้สวยงาม ถ้าเป็นไปได้อย่าให้ต่ำกว่าพื้นบ้าน

8.ความสูงของศาลให้สูงกว่าระดับสายตาเล็กน้อย (ในส่วนนี้ร้านศาลพระภูมิได้ออกมาให้เหมาะกับคนไทยอยู่แล้ว)

ถ้าท่านกำลังศาลพระภูมิสามารถดูได้ที่ —-->>>

สารบัญ การตั้งศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิหันหน้า

การตั้งศาลพระภูมิหันหน้าไปทางไหน จึงจะถูกต้องตามหลักการ

   ทิศทางการตั้งศาลพระภูมิ ที่จะหันไปนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะทิศทางนี้จะส่งผลถึงความเป็นสิริมงคลหรือความอัปมงคลมาสู่ท่านเจ้าบ้านได้ การหันศาลพระภูมิเจ้าที่ไปในทิศทางที่ถูกนั้นเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ละเลยไม่ได้

ทิศมงคลในการตั้งศาลพระภูมิมีดังนี้

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก 3 ทิศนี้ดีที่สุดท่านสามารถตั้งศาลได้

ทิศที่เป็นอัปมงคล คือ

ทิศตะวันตกและทิศใต้ห้ามตั้งศาลเด็ดขาด

   ส่วนทิศที่เหลือนั้นสามารถตั้งได้ในกรณีที่ ท่านเจ้าบ้านไม่สะดวกที่จะตั้งในทิศทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก  ทั้ง 3 

เครื่องตั้งศาลพระภูมิ

การเตรียมของมงคลและอุปกรณ์ตั้งศาลพระภูมิ

เมื่อท่านเจ้าบ้านเลือกพื้นที่ ที่จะทำฐานได้แล้ว ระหว่างทำการก่อสร้างฐานสำหรับการตั้งศาลพระภูมิ จะต้องเว้นช่องหรือหลุมเอาไว้เพื่อเป็นที่สำหรับใส่สิ่งของมงคล

สิ่งมงคลที่ใช้สำหรับใส่ก้นหลุมศาลพระภูมิ

 • พานครู 1 พาน
 • ธูป เทียน ขาว
 • ดอกไม้หรือวงมาลัยดอกไม้สด
 • เหล้า
 • บุหรี่
 • ผ้าขาว
 • เงิน 99 บาท (หรือ 6 สลึง)
พิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่
พราหมณ์ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ
ศาลพระภูมิศาลเจ้าที่พร้อมเครื่องเซ่น

รายการของมงคลใส่ในหลุม

   เมื่อเจ้าพิธีรับพานครูแล้วนั้น ท่านจะสวดบทบูชาครู และทำการปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์พรมปากหลุม แล้วจะนำสิ่งมงคลลงไปในหลุม

เบี้ยจั่น มีลักษณะเป็นเปลือกหอยสีเข้มท่านสามารถหาซื้อได้ใน internet

เบี้ยแก้  มีลักษณะเป็นเปลือกหวยสีขาวนวลท่านสามารถหาซื้อได้ใน internet

เหรียญเงิน 9 เหรียญ (เหรียญบาท)

เหรียญทอง 9 เหรียญ (เหรียญสลึง)

9653
9651
พิธีใส่ของมงคล

ไม้มงคล 9 อย่าง

1.1 ไม้สักทอง เชื่อว่า เพิ่มความเป็นศักดิ์เป็นศรี เพิ่มพูนทรัพย์สิน แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในสถานที่นั้น ๆ

1.2 ไม้ทองหลาง เชื่อว่า เพิ่มความเป็นสง่าราศี เพิ่มความร่ำรวย เงินทอง ทรัพย์สินแก่ผู้คน และสถานที่นั้นๆ

1.3 ไม้ราชพฤกษ์ เชื่อว่าจะช่วยให้ผู้คน และสถานที่นั้นๆ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี อยู่เย็นเป็นสุข

1.4 ไม้ชัยพฤกษ์ เราเรียกว่าต้นไม้แห่งชัยชนะ เชื่อว่าจะทำให้ผู้คน และสถานที่นั้นๆ อยู่เย็นเป็นสุขและประสพความสำเร็จในชีวิต มีโชค มีชัยชนะ

1.5 ไผ่สีสุข  ด้วยที่ต้นไผ่นั้นเป็นกอ เชื่อว่าจะช่วยให้ คนที่อยู่ในบ้าน หรือครอบครัว รักใคร สามัคคีกลมเกลียวกัน และลักษณะอีกอย่างของไผ่คือ ลุ่ตามลม เชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน มีแต่คนรัก

1.6 ไม้ขนุน  เชื่อว่า จะช่วยหนุน ฐานะ ชีวิต กิจการ ยศ แก่ผุ้ที่อยุ่ในสถานที่นั้นๆ จะทำอะไรก้จะมีคนช่วยเกื้อหนุนให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป

หนุนบารมี เงินทอง ให้ดีขึ้น ร่ำรวยขึ้น จะมีผู้ให้การเกื้อหนุนจุนเจือ

1.7 ไม้กรันเกรา เชื่อว่า สามรารถปกป้อง ภยันตรายสิ่งร้ายๆที่จะเกิดขึ้นกับบ้านและบุคคลในบ้าน

1.8 ไม้พยูง ด้วยที่ชื่อ่าพยูงจึงมีความเชื่อที่ว่าไมนี้จะช่วยคำจุนการเงิน การงานให้มั่นคงทำให้ฐานะมั่งคั่ง

1.9 ไม้ทรงบาดาล เชื่อว่าจะทำให้ผู้อยู่อาศัยและสถานที่นั้นๆมีความยิ่งใหญ่สืบต่อไป เพราะทรงบาดาลคือนาคผู้ปกครองชั้นใต้บาดาล  บางความเชื่อเชื่อว่าจะทำให้เป็นผู้มีทองเพราะดอกของต้นมีสีเหลือง อร่ามเป็นสีทองผ่องอำไพ

เชื่อว่าจะทำให้คนและสถานที่นั้นๆคงความยิ่งใหญ่แข็งแรงคงทน เพราะทรงบาดาล คือผู้เป็นใหญ่แห่งนาคในพิภพชั้นใต้บาดาล

ใบนาค,ใบเงิน,ใบทอง,ใบนางกวัก,ใบรัก,ใบนางคุ้ม,ใบมะยม,ใบกาหลง อย่างละ 9 ใบ

ดอกบานไม่รู้โรย,ดอกพุทธรักษา อย่างละ 9 ดอก

เมื่อเจ้าพิธีตอกไม้มงคล และโปรยสิ่งของมงคลใส่หลุมหมดแล้ว จากนั้นจะพรมน้ำมนต์อีกครั้ง แล้วทำการยกเสาศาลพระภูมิปิดหลุม ในการทำพิธีขั้นตอนนี้จะต้องใช้มือค่อยโกยดิน ทราย ของมงคล ท่านสามารถใช้อุปกรณ์ได้แต่ห้ามใช้เท้าที่เราถือเป็นของต่ำโกยหรือทำให้ดินหรือทรายแน่นเด็ดขาด

 

เครื่องใช้ในศาล

   เครื่องใช้ในการตั้งศาลพระภูมิประจำบ้าน หรือร้านค้า สถานประกอบการของเรา ต้องมีการเตรียมของใช้ต่างๆ และตุ๊กตาบริวารให้ท่านพระภูมิเพื่อประกอบในพิธีให้ถูกต้อง

   รายการดังต่อไปนี้สิ่งใดที่ท่านเจ้าบ้านหาไม่ได้หรือไม่สะดวกก้ไม่ต้องกังวลมากไป เพราะพิธีตั้งศาลให้เราเปรียบกับงานบุญสิ่งต้องคำนึงถึงคือความสะดวกของเราทำอะไรต้องให้เราไม่เดือดร้อนและสบายใจเป็นที่ตั้ง

อุปกรณ์ตั้งศาลพระภูมิ

รายการเครื่องใช้ในศาลที่ใช้

 • ฉัตรเงินฉัตรทอง 1 คู่
 • กระถางธูป1อัน,แจกัน1คู่,เชิงเทียน1คู่ 1ชุด
 • องค์แทนพระภูมิ บางท่านเรียกเจว็ดจะเป็นแบบแผ่นไม้ แผ่นเรซิ่น หรือเป็นทองเหลืองก็ได้เช่นกัน 1 องค์
 • ผ้าขาว 1 ผืน
 • ผ้าแพร 3 สี 1ชุด
 • ขันน้ำมนต์ 1 ใบ
 • พานครู 1 พาน
 • ตุ๊กตาช้างม้า,คนรับใช้,นางรำ อย่างละ 1คู่
 • ธูป 1 กำ
 • เทียนขาว 9 เล่ม
 • ทองคำเปลว 9 แผ่น
 • ดอกบัว 9 ดอก
 • ดอกไม้สด 7 สี
 • ชุดเจิม 1 ชุด
 • สายสิญจน์ 1 ม้วน
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

เกี่ยวกับร้าน

ร้านทรัพย์มณีสุข เปิดโรงงานมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526 ที่จ.นครปฐม โรงงานของเรา ผลิตและจำหน่ายศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ตายาย ศาลพระพรหม โต๊ะหินอ่อน โต๊ะหินขัด ราคาโรงงาน ใส่ใจเรื่องบริการและคุณภาพเป็นที่ 1 ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่เราทำให้ท่านเต็มที่

คำค้นหา

No tags.